Gyakori kérdések

A föld árára nagyon sok tényező van hatással. Többek között a terület mérete, tömbszerűsége, termőképessége, fekvése, művelési ága, állapota, a gazdasági környezete, de például az is hatással van a terület árára, hogy az adott ingatlan hány fő tulajdonában van. Amennyiben a terület haszonbérlet útján hasznosított, a bérleti konstrukció is befolyásolja az értékét. Egyedi árképzési módszerünk segítségével figyelembe vesszük az összes olyan lényeges tényezőt, mely befolyásolja a föld értékét. Ezen információk birtokában munkatársaink pontos értékbecslést tudnak készíteni földterületéről. Az értékbecslés során mezőgazdász kollégánk személyesen megy ki a helyszínre, hogy felmérje az Ön termőföld területének agrárparamétereit.

Hogy mekkora a haszonbérleti díj, az sok mindentől függ. Többek között a földterület méretétől, tömbszerűségétől, termőképességétől, a terület természetbeni állapotától, fekvésétől, az igényelhető támogatásoktól. Befolyással van egy terület bérleti díjára az is, hogy az adott körzetben van e, illetve hány potenciális, meghatározó haszonbérlő van. Alapvetően a következő négyféle mód egyike szolgálhat a bérleti díj meghatározásának alapjául:  1. Első generációs módszer: a legrégebbi, ma már elavultnak számító módszer szerint a bérleti díjat földterület aranykorona értéke után meghatározott terménymennyiségben számolják. Például: egy aranykorona után 35 kilogramm búza.

  2. Második generációs módszer: 2004-ben meghonosodott módszer, mely szerint a haszonbérleti díjat a támogatások alapján határozták meg. Díjként kiszabható például a területalapú támogatás egy bizonyos százaléka. Ezen érték a bérbeadó és a bérlő egyezségén múlik.

  3. Harmadik generációs módszer: jelenleg ez a legelterjedtebb módszer, a bérleti díjat konkrét összegben, vagy hektárra vonatkozó egységárban határozzák meg, mely összeg évente meghatározott mértékben növekedhet. A haszonbérleti díj folyósítása is fix, előre meghatározott időpont(ok)ban történik, de mindenképp a tárgyév december 31-ig!

  4. Negyedik generációs módszer: ez a legmodernebb módszer, lényegében a konstrukció megegyezik a harmadik generációs módszerével, annyi különbséggel, hogy az összeg meghatározása nem forintban, hanem euróban történik.

Az elővásárlási jog azt jelenti, hogy ha valamelyik tulajdonos saját tulajdoni hányadát harmadik személynek el akarja adni, a kapott vételi ajánlatot (aláírt adásvételi szerződést) köteles közölni minden elővásárlásra jogosulttal, akik közül bárki élhet elővásárlási jogával, ha elfogadja a vételi ajánlatban (szerződésben) foglaltakat. Az elővásárlási jog törvényen alapul, vagyis az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is mindenkivel szemben hatályos.

Amennyiben az elővásárlásra jogosult a szerződésben foglaltakat elfogadja, s a közzététel 60 napja alatt ilyen értelmű nyilatkozatot tesz személyesen a területileg illetékes jegyzőnél, és a mezőgazdasági igazgatási szervként működő megyei földhivatal az elfogadó jognyilatkozatot tevővel hagyja jóvá a szerződést, úgy az elővásárlási jogosult a szerződés szerinti vevő helyébe lép és teljesítenie kell az adásvételi szerződésben az ajánlattevő által vállaltakat. Termőföld eladás esetén– az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

1. Magyar Államot;
2. 3 éve tulajdonostárs (csak közös tulajdon esetén);
3. legalább 3 éve földhasználó;
4. helyben lakó szomszéd, de szomszédos településen lévő föld esetében csak a szomszédos településhatáron fekvő földrészletek vonatkozásában;
5. állattartó, eredetmegjelöléses terméket előállító és ökológiai gazdálkodó, kertészeti tevékenységet végző, vetőmag-előállító;
6. helyben lakó;
7. 20 km-es körzetben 3 éve üzemközpontot működtető földműves.

Ha Ön el szeretné adni termőföld területét, lépjen kapcsolatba velünk telefonon vagy honlapunkon keresztül. Az eladási folyamat első lépése az adatfelvétel, mely során pontos információkra van szükségünk az eladásra kínált területről (helyrajzi szám, terület, aranykorona érték, támogathatóság, haszonbérleti konstrukció, stb.). Ezt követően mezőgazdász kollégánk személyesen megy ki az adott területre, hogy felmérje a termőföld agrárparamétereit. A termőföldterület adatai és a helyszíni szemle alapján értékbecslést készítünk, ez alapján árajánlatot teszünk az ingatlanra.

A földeladás során megkeressük az Ön földjére a legalkalmasabb vevőt, ezt követően szakértő ügyvédünkön keresztül megírásra kerül az adásvételi szerződés, majd az aláírást követően elindulhat a minimum 4 hónapot igénybe vevő adásvételi folyamat. A szerződést 8 napon belül meg kell küldeni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére jóváhagyás végett. A mezőgazdasági igazgatási szervként működő megyei földhivatali osztály előzetes vizsgálatát követően, a szerződés az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából megküldésre kerül a területileg illetékes önkormányzat jegyzője részére, aki közzéteszi a kormányzati portálon (magyarország.hu/hirdetmények), illetve lehetőségként az önkormányzat hirdetőtábláján. A kifüggesztés lejárta után, - melynek időtartama 60 nap - a jegyző iratjegyzéket készít, s azt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek. Az iratjegyzék tartalmazza az esetleges elfogadó jognyilatkozatot tevőket is. Ezt követően kerül a szerződés, a földbizottság hatáskörében eljáró, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi szerve elé, amely, mind a vevő, mind a rájelentkező vonatkozásában vizsgálja a szerződés támogathatóságát. A folyamat befejező mozzanataként a mezőgazdasági igazgatási szerv, vagy a szerződés szerinti vevővel, vagy az elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlási jogosulttal hagyja jóvá a szerződést. A vételár megfizetése a jóváhagyó határozat kézbesítését követően történik meg, készpénzben vagy átutalással.