Változások a földforgalmi szabályozásban!

Az új törvényi rendelkezések célja a visszaélések megakadályozása mellett az eljárás ésszerűsítése volt, valós igény és a bírósági joggyakorlat alapján, például az elővásárlási jogosultság igazolásában. Lássuk tehát, hogy melyek a legfontosabb földügyi változások, és mikortól kell azokat alkalmazni!

Az adásvételi szerződést már nem a jegyzőhöz, hanem a földhivatalhoz kell benyújtaniígy az esetleges jogi hibákat már az eljárás legelején kiszűrheti a földhivatal.

Egyszerűbb lesz az elővásárlási és előhaszonbérleti jog igazolása. A mostani módosítás alapján már nem lesz szükséges az olyan igazolásokat csatolni, amelyeket közhiteles nyilvántartás egyébként már tartalmaz.

Szigorodnak az egybefoglalt vételár és az egybefoglalt haszonbér szabályai. Az új előírások alapján több földrészlet egybefoglalt vételáron történő értékesítésére már csak akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosak vagy ha a földek azonos vagy szomszédos járás területén fekszenek és a földek bejegyzett földhasználója az eladó vagy legalább 3 éve a vevő.

Kevesebb visszaélés lesz az osztatlan közös tulajdonnál. Mostantól a vevőnek legalább 3 éve tulajdonostársnak kell lennie, így már nincs lehetőség a szabályok kijátszására (vagy legalábbis jóval hosszabb idő szükséges hozzá).

Az igazán komoly változások a haszonbérleteknél jönnek:

1) A földhivataloknak mostantól már nemcsak lehetősége, hanem kötelezettsége lesz az aránytalanul magas bérleti díjak elutasítására.

2) A haszonbér értékét aránytalannak kell tekinteni, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Eltérés pedig csak olyan objektív szempontok alapján lesz lehetséges, mint például a magasabb AK-érték, a terület öntözhetősége stb., azonban nem lehet figyelembe venni a bizonytalan, jövőbeni eseményeket és a haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket.

Fontos, hogy a bizonyítási sorrend is megváltozik, hiszen az átlagos haszonbértől való eltérést már előre, a szerződésben indokolnia kell a feleknek.

3) A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a haszonbérletek jóváhagyása során is erős jogosultságokat kap. Amennyiben a kamara – a gazdától, TAB-tól, falugazdásztól stb. – olyan kifüggesztett szerződésről értesül, amelyben túlzó mértékű haszonbér van kikötve, úgy hivatalosan is jelezheti ezt a földhivatalnak, sőt ilyen esetben már perképesség is megilleti a NAK-ot.

+1) A haszonbért mostantól banki át­­utalással vagy belföldi postautalvány útján kell megfizetni. Fontos, hogy ezt felmenő rendszerben kell majd alkalmazni (a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma miatt), de kivétel lesz ez alól például az 1 hektár alatti terület bérbeadása vagy a hozzátartozók közötti szerződés is, és nem kell majd utalni a saját cégünknek bérbe adott föld után sem.

Mikortól kell alkalmazni az említett szabályokat?

Az új szabályok lépcsőzetesen lépnek majd hatályba.

2022. január 1-től kell alkalmazni:

- az egybefoglalt vételár szabályait;
- az előzetes földhivatali vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket;
- a közhiteles nyilvántartás figyelembevételét az elővásárlási és előhaszonbérleti jogoknál;
- a haszonbér vizsgálatának és a bérleti díj megfizetésének új szabályait;
- a törölt haszonélvezetek esetleges visszajegyzését.

2022. július 1-jétől:

- a NAK ügyféli jogállását és perképességét a haszonbér vizsgálata kapcsán.

2023. február 1-jétől:

- a földhivatali ügyintézésre már kizárólag elektronikusan lesz lehetőség.

Forrás:
Magyar Mezőgazdaság